Na południowy wschód
Kowalczuki

Kowalczuki (Kalveliai)
Wieś Kowalczuki znajduje się we wschodniej części Rejonu Wileńskiego, niedaleko granicy z Białorusią. Na Litwie jest 11 miejscowości o nazwie Kowalczuki.
Kowalczuki – to starostwo, tutaj znajduja się dwie szkoły: Szkoła Średnia im.Stanisława Moniuszki z polskim językiem wykładowym i Szkoła Średnia Nr 2 z litewskim językiem wykładowym.  Jest tez przedszkole, poczta, dworzec kolejowy w Kienie, centrum leśnictwa oraz spółka rybołówstwa „Akvilegija“.
O zamieszkaniu tych miejsc od pradawnych czasów świadczy godzisko w Wielkiej Kosinie.
Pierwsza wzmianka o Kowalczukach pochodzi z XIX w. W 1887 roku było tutaj 6 sklepów o około 200 mieszkańców. W 1921 r. założono szkołę początkową, w 1957 – fabrykę torfu, a w ll. 1950–1992 Kowalczuki stają się centrum okolicy.  W 1991 r. obok Kowalczuk w Kienie powstaje urząd celny linii kolejowej.
W 1993 r., z inicjatywy proboszcza parfii, w Kowalczukach wzniesiono pomnik w postaci krzyża, jako znak wiary i świadectwa, że właśnie tutaj powstanie świątynia. Pierwszy na Litwie kościół modernistyczny pwz. Miłosierdzia Bożego wg.projektu Tadeusza Derlatki z Radomia i Miczysława Jagusińskiego z Wilna wzniesiono w 2000 roku. Siedem lat później ze składek parafian oraz zbiórek pieniężnych harcerzy w Kowalczukach wzniesiono pomnik papieża Jana Pawła II. Pomnik odlano w Polsce i przewieziono na Litwę.
W Kowalczukach działa filia Biblioteki Centralnej, założona w 1950 r.
Ponieważ dworzec kolejowy znajduje się na pograniczu z Białorusią, na linii Mołodeczeno – Wilno, to po wstąpieniu Litwy do sfery Szengenu, dworzec w Kienie stał się najważniejszym punktem litewskiego pogranicza. Był rozszerzony i zmodernizowany, gdyż większość ładunków tranzytowych z Rosji do Kaliningradu i Kłajpedy ciagnie tą linią. Odcinek od Kieny do pogranicza jest ogrodzony i obserwowany. Co roku, 14 czerwca na dworcu w Kienie jest obchodzony Dzień Żałoby i Nadziei, poświęcony początkowi wielkich zesłań. Byli zesłańcy i ich bliscy dzielą się bolesnymi wspomnieniami.