Na południowy wschód
Rukojnie

Rukojnie
Okolice Rukojń charakteryzuje cudowny pejzaż. W terenie są dwa rezerwaty: geomorfoligiczny w Kruopinė (326 ha)  i hydrograficzny w Kienie(166 ha). Krzywa Łąka jest wciągnięta na listę Katalogu Dawnych Świątyń Litwy. Przez teren Rukojń płynie strumyk o takiej samej nazwie.
Wieś Rukojnie znajduje się 17 km na południe od Wilna, przy trasie Wilno – Mińsk. We wsi znajduje się szkoła średnia, przedszkole, przychodnia, centrum kultury, zarząd lokalnego leśnictwa.
Nazwa wsi oraz strumyka prawdopodobnie pochodzi od litewskiego wyrazu „rukas“ – mgła. O Rukojniach wspomina poeta Władysław Syrokomla w książce z podróży „Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna“. Wiele ciekawego z historii Rukojń mozna znaleźć w książce Mirosława Gajewskiego „Nasze podwileńskie ojczyzny“, w wydaniach Algimantasa Semaški
„Podróże z Wilna“, „Grogami Litwy“, „Po Litwie“.
We wsi jest stary dwór. Według podań, pierwszy kościół w Rukojniach wzniósł Witold Wielki.
Wiadomo, że w 1435 r. Zygmunt Kiejstutowicz przekazał dwór wileńskiemu archidiakonowi.
Przy kościele działała szkoła parafialna, a we wzmiankach z 1830 r. wspomina się browar i młyn wodny we dworze.
O tym, że te miejscowości od dawna były zamieszkane, świadczą grodziska w Murowance.
W swoim czasie w proboszczem parafii w Rukojniach był prałat Paweł Ksawery Brzostowski(1739–1827), kanonik wileński, pisarz, twórca słynnej Republiki Pawłowskiej. Tutaj też zmarł i był pochowany pobliskim cmentarzu, który niestety w czasach sowieckich całkowicie zniszczono. 
Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest wiadomość, że właśnie w Rukojniach przy karczmie carscy żandarmi aresztowali jednego z dowodzących powstaniem 1831 r. na Litwie Szymona Konarskiego, którego w 1839 r. rozstrzelano w Wilnie.
Pierwszy, drewniany kościół, był wzniesiony w Rukojniech w 1538 r., w 1812 spalony przez wojska francuskie. Później odbudowany, lecz przez władze carskie przekształcony w cerkiew.
W 1912 r. zbudowano drewniany kościółek, ale po zwróceniu wiernym budynku kościoła św.Michała z 1823 r., obrzędy katolickie zaczęto odprawiać właśnie tam.
Jest to budowla z motywami barokowymi, wzniesiona z kamienia polnego na planie prostokąta. W kościele są trzy zabytkowe rzeźby: „Nazaretańczyk“ (XIX w.), „Chrystus Ukrzyżowany“ (XIX w.) i „Ukrzyżowany“ (XX w.).
Z okazji jubileuszu dwutysiąclecia chrześcijaństwa w 1999 r. w centrum Rukojń wzniesiono rzeźbę Jezusa Chrystusa, autor Edward Podbieriozkin. Dookoła zasadzono 12 choinek, symbolizujących 12 apostołów.