Litewska kraina » Litwa Południowa
Dom-muzeum M.K.Čiurlionisa

Mikołaj Konstanty Čiurlionis (1875–1911) – bez wątpienia najwybitniejsza postać w kulturze litewskiej przełomu XIX i XX w. Realizował on wizję łączenia sztuk – uważał, że „nie ma granic pomiędzy sztukami. Muzyka łączy poezję i malarstwo, ma swoją architektonikę. Malarstwo może posiadać także takąż architektonikę jak muzyka i w farbach wyrażać dźwięki”. Jego poemat symfoniczny „W lesie” był pierwszym litewskim utworem na orkiestrę.

Muzeum w Druskiennikach założono w 1963 r. w domu rodziców kompozytora, w którym artysta mieszkał w latach 1896-1910. W domu odtworzono autentyczne sprzęty, jest ekspozycja przedstawiająca historię życia i twórczości artysty. W mieście jest pomnik M.K.Čiurlionisa autorstwa Valdasa Vildžiūnasa.