Litewska kraina » Litwa Południowa
Liszkawa (Liškiava)

Latem z Druskiennik do Liszkawy płynie statek po Niemnie, pokonując 9 km. Płynąc można podziwiać widoki prawie dziewiczej przyrody. Liszkawa (Liškiava) to nieduża miejscowość, położona na lewym brzegu Niemna. W międzywojniu  Liszkawa znajdowała się w granicach Litwy. 1 grudnia 2000 roku w Liszkawie odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Litwy.
Góra Zamkowa nad Niemnem to grodzisko z resztkami zamku. Grodzisko działało w okresie od III w. p.n.e. do IX w. n.e. W XI w. prawdopodobnie istniał tu gród - Nowogródek - siedziba i miejsce koronacji księcia Mendoga. Książę Witold wzniósł murowany zamek, do naszych czasów ocalało przyziemie okrągłej baszty. Obok jest Góra Kościelna, na której kiedyś był kamienny kościół, dziś zachowały się jedynie fundamenty budynku.
Niemen był granicą III rozbioru Polski. Kościół i klasztor dominikanów usytuowane na wysokim lewym brzegu rzeki znalazły się w zaborze pruskim.
Kościół i klasztor podominikański ufundował w końcu XVII w. Jerzy Kosiłło, który sprowadził dominikanów z Sejn. W 1796 r. Prusacy zamknęli klasztor i zamienili go na więzienie dla księży. Kiedy więzienie przeniesiono, w klasztorze umieszczono bibliotekę, a po II wojnie - szkołę średnią. Kościół w 1812 r. zamieniono na parafialny. Obecnie w klasztorze urządzone jest  się muzeum OO. Dominikanów.
Kościół na pięknym wzniesieniu nad Niemnem pwz. św. Trójcy, wzorowany na kościele sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta, zbudowano w latach 1704-1741. Bardzo cenny jest  wystrój wnętrza kościoła. Z kościołem łączy się budynek klasztoru. Kościół został wzniesiony na planie krzyża greckiego, o rokokowym wnętrzu. W jednym z bocznych ołtarzy znajduje się słynący z łask obraz Matki Boskiej. Przed kościołem stoi kolumna z początku XIX wieku, na której umieszczono drewnianą, ludową rzeźbę św. Agaty z XVIII wieku.
Dwukondygnacyjny spichlerz z początku XVIII w. usytuowany jest naprzeciwko klasztoru.