Litewska kraina » Litwa Południowa
Muzeum Emilii Platter

W 1984 r. w Szkole Średniej w Kopciowie (Kapčiamiestis) zaczęto tworzyć muzeum etnograficzno-krajoznawcze. Autorką tego pomysłu była nauczycielka etnokultury. Małe, dopiero założone muzeum szkolne postawiło przed sobą cele równe wielkiemu muzeum. Dążono do tego, by stworzyć odpowiednie warunki wspólnocie szkolnej do działalności naukowej i twórczej, by doskonalić kształcenie uczniów, odkrywać ich zdolności i artyzm, potrzebę samorealizacji. W miarę tego jak rosło muzeum, całość materiałów i eksponatów zaczęto grupować według działów. Powstały działy poświęcone dowódcy powstania Emilii Plater, krzewicielom oświaty w Kopciowie, historii okolicy od czasów najdawniejszych do współczesnych. Ekspozycja zawierała też dawne przedmioty użytku codziennego. W muzeum odbywają się lekcje etnokultury, historii, języka litewskiego i literatury. Muzeum odwiedzali miejscowi uczniowie, nauczyciele, członkowie wspólnoty oraz inni mieszkańcy Litwy i goście zagraniczni z Polski, Niemiec, Izreala, Wielkiej Brytanii.
Od roku 2006 muzeum nosi nazwę im. Emilii Plater oraz zostało włączone do Muzeum Regionu Łoździejskiego (Lazdijai). Obecnie odnowione i zupełnie nowy wyraz mające Muzeum Emilii Plater czeka na zwiedzających z najdalszych regionów Litwy oraz na gości zagranicznych.