Litewska kraina » Litwa Południowa
Wzgórze Witolda w Birsztanach (Birštonas)

Ze Wzgórza Witolda rozciąga się piękna panorama Niemna i okolicznych lasów, gdyż jest to jedno z najwyższych grodzisk kraju, jego wysokość sięga 40 m. W końcu XIV w. tutaj znajdował się drewniany zamek, który był częścią systemu obronnego Księstwa Trockiego oraz pełnił funkcję dworku myśliwskiego Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Zamek często był atakowany przez Krzyżaków, którym zdobycie go przeszkadzały głębokie rowy, mokradła, mur obronny dookoła zamku. Dzisiaj została już tylko historia i wysokie wzgórze.