Litewska kraina » Litwa Południowa
Zabytkowa wieś Zervynos

Zervynos - to zabytkowa leśna miejscowość, w której zachowano architekturę, charakterystyczną dla XVIII-XIX w., mieszkańcy zachowali też tradycje i obyczaje dawnych czasów. Cennym zabytkiem jest już sam plan wsi - taki, wg. których budowano wsie w XVIII w.. Wąska dróżka wiedzie brzegiem rzeki Uły (Ūla) i prowadzi w głąb dzidzińców domostw. Wszystkie domy są drewniane, we wsi jest pięć krzyży, a dąb w Zervynos i dziuplaste sosny również są objęte ochroną.

Po zwiedzeniu zabytkowej wsi do Parku Grūtas nieopodal Druskiennik zostało 45 km.