Litewska kraina » Litwa Środkowa
Zamek w Poniemuniu (Panemunė)

W miejscu dworu w Poniemuniu węgierski szlachcic Janusz Epereysz w 1610 roku wzniósł renesansowy zamek z elementami gotyckimi. W XVIII w. właścicielami zamku zostali Giełgudowie. Nowi gospodarze przebudowali go w stylu klasycystycznym. Antoni Giełgud, właściciel zamku, zginął w powstaniu 1831 r., Jan Giełgud emigrował na zachód, zamek opustoszał, cenną bibliotekę i galerię obrazów przewieziono do Petersburga. W 1925 r. zamek nabył ksiądz Antanas Petraitis, miał zamiar zaprosić Salezjanów i utworzyć Centrum Salezjańskie, a na wieży chciał urządzić obserwatorium astronomiczne. Ksiądz zmarł w 1933 r., ale zdążył wcielić w życie swój zamiar. Salezjanie na wzgórzu wybudowali kaplicę, którą zniszczono w czasie II Wojny Światowej. Piękny jest pejzaż w Paniemuniu. Swym widokiem zachwyca pięć kaskadowych stawów, potężne ściany zamku i pagórkowaty teren.

Za następny punkt zwiedzania Litwy Środkowej można wybrać Kiejdany; jadąc przez Rosienie (Raseiniai), to 100km.