Wilno » Okolice Wilna
Grodziska Kiernowa (Kernavė)

Zespół pięciu grodzisk w Kiernowie jest wpisany na listę światowegodziedzictwa UNESCO. Grodziska skupione są obok siebie nad rzeką Wilią. Z tarasu nad szeroką doliną stanowią zachwycający widok. Zespół w Kiernowie jest jednym z największych w krajach Bałtyckich zespołów warownych oraz najbardziej archaicznym miejscem średniowiecznego miasta.

Pierwsi mieszkańcy osiedlili się w Kiernowie w 9-8 w.p.n.e. Od tego momentu aż do epoki średniowiecza na tych terenach mieszkali ludzie. Archeologowie odkryli ślady miasta.

Pierwsza historyczna wzmianka o Kiernowie jako pierwszej stolicy pochodzi z 1279 r., z okresu rządów Wielkiego Księcia Litewskiego Trojdena. W 1390 r., podczas napadu Krzyżaków, Kiernów został spalony. Szczątki starego miasta zostały pokryte grubą warstwą gruntu, który zakonserwował ślady litewskiej Troi. Obecny rezerwat historyczny zajmuje 194.4 ha. Na jego terenie jest 18 zabytków archeologicznych i historycznych.

Wiosną do Kiernowa przyjeżdżają Litwini wyganiać zimę ze swego podwórka – tutaj ochodzi się Zapusty, w czerwcu miłośnicy egzotyki i tajemnic szukają kwiat paproci w Noc Świętojańską, a co roku w dniu Koronacji Króla Mendoga (6 lipca) w Kiernowie odbywa się Festiwał Archeologii Doświadczalnej „Dni żywej archeologii“.