Wilno » Co warto zobaczyć w Wilnie
Zakątek Gotycki – Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy

Zakątek Gotycki łączy trzy kościoły: kościół św.Anny, kościół ś.ś.Franciszka i Bernarda oraz kościół św.Michała.  (czyt. dalej - plačiau)

plačiau
 
Uniwersytet Wileński – Pałac Prezydencki – Kościół Św.Krzyża

Zespół zabudowań uniwersyteckich zajmuje teren między ulicami Zamkową, Świętojańską, Uniwerytecką, Skapówką oraz placem Dowkonta, który znajduje się naprzeciw Urzędu Prezydenta.   (czyt. dalej - plačiau)

plačiau
 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Kościół Św.Ducha – Kościół Św.Katarzyny

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest jednonawowmy kościółem gotyckim, zbudowanym w XV w., w XVIII zaś przebudowanym. Dzisiaj w ołtarzu głównym znajduje się obraz Bożego Miłosierdzia „Jezu, ufam Tobie!" (czyt. dalej - plačiau)

plačiau
 
Kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor franciszkanów – Kościół Św.Mikołaja

Miejsce przy ulicy Trockiej (Trakų), gdzie znajduje się kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor franciszkanów jest bardzo archaicznym zakątekiem Wilna. Franciszkanie osiedlili się tu jeszcze przed chrztem Litwy. Ich kościół jest jedną z najstarszych światyń miasta. (czyt. dalej - plačiau)

plačiau
 
Synagoga Choralna – Pomnik Cemacha Szabada – Dzielnica Żydowska

Nad frontonem wileńskiej Synagogi Choralnej są umieszczone tablice z dziesięciorgiem przykazań. Jest to jedyna świątynia żydowska, zachowana z ponad stu przedwojennych świątyń judaizmu w Wilnie. (czyt. dalej - plačiau)

plačiau
 
Ratusz – Kościół Św.Kazimierza – Cerkiew Św.Nikołaja – Cerkiew Św.Praskiewy – Barbakan
Katedra i ratusz w Wilnie – dwie nietypowe budowle – nie tradycyjne gotyckie lub barokowe, ale właśnie klasycystyczne, podobne jak dwie siostry. (czyt. dalej - plačiau)
plačiau
 
Kościół pwz.Wszystkich Świętych – Kościół Św.Trójcy i klasztor bazylianów – Cerkiew Św.Ducha i zespół klasztorny – Kościół Św.Teresy i zespół klasztorny

Warto odwiedzić leżący nieco na poboczu starówki Kościół Wszystkich Świętych (ul. Rūdninkų 27/1), zbudowany w na początku XVII w. w stylu wczesnego baroku wileńskiego. 

(czyt. dalej - plačiau)

plačiau
 
Ostra Brama

„Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.“

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz, Inwokacja

Pani Ostrobramska, Matka Wschodu i Zachodu, od ponad trzystu lat króluje z wysokości swojego nadbramnego wzniesienia całej ziemi litewskiej, białoruskiej i polskiej. „Świeci” blaskiem wspaniałych szat przez okna kaplicy nad Ostrą Bramą, widoczna z daleka. (czyt. dalej - plačiau)

plačiau