Wilno » Okolice Wilna
Kościół w Suderwie (Sudervė)

W końcu XVIII w. biskup wileński Ignacy Jakub Massalski założył parfię Suderwa, a na początku XIXw. dominikanin Walenty Wołczacki ufundował kościół, który jest wyjątkowym okazem architektury Litwy. Jest on zbudowany w stylu klasycystycznym na wzór rzymskiego panteonu, według projektu profesora Uniwersytetu Wileńskiego, sławnego architekta Wawrzyńca Gucewicza (1753–1798). Budowę prowadzono pod okiem jego ucznia architekta Wawrzyńca Bortkiewicza.. Kościół ma kształt rotundy, opasanej na zewnątrz okazałą kolumnadą. Jest to jedyna tego typu świątynia katolicka na Litwie. Pod okrągłym sklepieniem kościoła znajdują się cenne polichromie. Są też rzeźby apostołów Piotra i Pawła. Prawdopodobnie w nocy kościół wygląda jak statek kosmiczny ufonautów.

W kościele jest ogromny kamień z wyżłobionym wgłębieniem, na którym jest wyryta data, poprzedzająca założenie parafii czy budowę kościoła – 1726. Odczytać to można poprzez różne skojarzenia: w 1726 roku urodził się założyciel parafii w Suderwie biskup Ignacy jakub Massalski, architekt Wawrzyniec Gucewicz w tymże roku ukończył szkołę pijarów w okręgu poniewieskim.