Wilno » Okolice Wilna
Park Europy (Europos parkas)

Park Europy - jeden z najciekawszych muzeów sztuki współczesnej pod otwartym niebem i jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na Litwie. Podziwiając malowniczy krajobraz parku, odkrywa się fascynujący świat sztuki.
Park Europy został zalożony w 1991 roku z inicjatywy litewskiego rzeźbiarza Gintarasa Karosasa. Celem muzeum jest poprzez język sztuki uzmysłowienie szczególnego znaczenia geograficznego centrum kontynentu europejskiego.
Pod otwartym niebem, na przestrzeni 55 ha wystawiono ponad 90 dzieł rzeźbiarzy z róznych krajów świata, m.in. prace najsłynniejszych twórców sztuki współczesnej - S. Le Witta, M. Abakanowicz, D. Oppenheima.
Monument Centrum Europy autorstwa Gintarasa Karosasa powstał w 1993 roku. Rzeźba przedstawia odległości do wszystkich europejskich stolic wraz z kierunkami ich usytuowania w stosunku do centrum Europy. Gintaras Karosas; „Często mnie pytają, dlaczego Park Europy rozmieścił się w środowisku naturalnym przyrody, dlaczego ideę centrum Europy przedstawiłem poprzez język sztuki. To z powodu uniwersalności języka sztuki, który jest zrozumiały przedstawicielom różnych kultur. Przyroda jest wieczna i doskonała, ale treści dodajemy jej my, ludzie, jakże często – raniąc przyrodę. Dążę do największej syntezy sztuki, przyrody i człowieka, zachowując szacunek i nietykalność środowiska.“