Wilno » Okolice Wilna
Zamek w Trokach (Trakų pilis)

Zamek w Trokach, położony na wyspie jeziora Galvė, jest swoistym symbolem Litwy. Zamek warowny nigdy nie został zdobyty przez wroga. W tym celu został wzniesiony w XIV-XV w. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Kejstuta i jego syna Witolda. Po rozgromieniu Zakonu Krzyżackiego stał się rezydencją Wielkich Książąt Litewskich. Ożyło też miasteczko Troki. W komnacie reprezyntacyjnej na zamku byli przyjmowani posłowie zagraniczni, kupcy. Po spustoszeniu kraju przez liczne wojny,  w XVII w. popada w ruinę. Archeolog, Eustachy Hrabia Tyszkiewicz pierwszy zwraca uwagę na ruiny cennej budowli w liście do Komisji Archeologicznej w Petersburgu. Dzisiaj zamek jest odbudowany, prace restauratorskie trwały od 1950 aż do lat dziewięćdziesiątych. Obecnie jest tu czynne interesujące muzeum, w którym eksponowane są dawne meble, fajki, pieczęcia, zegarki, porcelana, szkło i trofea myśliwskie.